Published on May 21, 2016 - Length: 00:32

Vi vill ha giftfri mat utan främmande gener

Världsomspännande demonstration mot genmanipulerad mat och mot de stora multinationella företagen som Monsanto vars verksamhet gör bönderna livegna och förhindrar deras rätt att ta utsäde från den egna odlingen.